اسباب بازیکار را تمام کن! شاید این ضرب المثل را بارها شنیده باشید: کار را که کرد؟ آنکس که تمام کرد! بسیاری از افراد قدم های اولیه برای رسیدن به هدفی را با شوق فراوان برداشته اما پیش از به سرانجام رساندن کار، دست از تلاش کشیده و منصرف می شوند. شاید علت آن ترس از شکست و یا عدم انجام صحیح آن کار باشد... شاید دچار استرس شده و دستپاچه می شوند... و یا شاید چون بی برنامه هستند، نمی توانند بر کار مورد نظر خود تمرکز یافته و آن را به طور کامل انجام دهند، تا جایی که احساس دلزدگی کرده و آن را نیمه کاره رها می کنند.