افزايش مهارت هاى حسى و هماهنگى دست و چشم

مهارت شناختي مانند تصميم گيري و حل مشکلات

تقويت روابط عاطفي ميان کودک و والدين از طريق بازي

تقويت قوه بيان از طريق صحبت کردن در مورد آنچه ساخته اند

مهارت خلاقيت با طراحي شاهکار( هنر) خودشان

تقويت قوه ى تخيل کودکان

 

 

 

رنجر

سرى رنجر سيكلت و رنجر جيپ  برند تك توى با هدف آموزش مفاهيم اجتماعى و پرورش خلاقيت كودكان طراحى و توليد شده است . كودكان مى توانند متناسب با قطعات و وسايل متنوع و جذابى كه در اختيارشان قرار ميگيرد ، موقعيتهاى مختلفى را بسازند وبا هم ذات پندارى با دو عروسك تارا وتوكا در حفاظت از جنگل و محيط زيست و مراقبت از سنجابها همراه شوند و هيجان را تجربه نمايند . با توجه به اينكه اسباب بازى يك وسيله بسيار موثر در آموزش و انتقال مفاهيم به كودكان است درسرى رنجرسيكلت علاوه بر سرگرمى و هيجان ، آموزش وتقويت بازه ى وسيعى از مهارتها و تواناييها مورد توجه قرار گرفته است .والدين و مربيان مى توانند مفاهيم اجتماعى ديگرى مانند ، همكارى ، مسوليت پذيرى ،فداكارى وبخشندگى ،هوشيارى و …را با كمك اين مجموعه به صورت غير مستقيم و جذاب به كودكان آموزش دهند در بسته بندى زيبا وبا كيفيت رنجر سيكلت و رنجر جيپ ، قطعاتى مانند دوربين ، چراغ قوه ودستگاه بيسيم و هم چنين درخت و سنجاب و سگ نگهبان و…فرصت بيشترى براى كودك فراهم مى كند تا موقعيتهاى متنوع و جذاب را خلاقانه بسازد. همچنين ويژگى مهم ديگر اين مجموعه قابليت استفاده متنوع از موتورسيكلت يا جيپ است كه كودك بتواند از حالتهاى مختلف آن لذت ببرد . سرى رنجر سيكلت  و رنجر جيپ مجموعه مستقلى است كه مى تواند براى تكميل و گسترش سرى كلبه جنگلى وسرى نگهبان از محصولات گروه تك توى تهيه و استفاده شود و دامنه ى وسيعترى از امكانات را براى بازى و اموزش در اختيار كودكان و والدين و مربيان قرار دهد 

 
 

 

 

 

قطعات

 

روش ساخت