اسباب بازی

در سوم فوریه 2017 با نظارت وزارت ورزش و جوانان جمهوری آذربایجان  مسابقه ی علمی ابتکاری  " ایده ای نو" "New idea” برگزار گردید.

اسباب بازی

در این مسابقه دوشیزه سیوینچ حسینلی( Hüseynli Sevinc) با ایده ای به نام «همزیستی» که از قطعات کلبه جنگلی تک توی ساخته، شرکت کرده  است که هدف او حفظ ارزش های معنوی و ملی و ارج نهادن همزیستی می باشد. او موفق به دریافت دیپلم افتخار گردید.

اسباب بازی

https://www.bsuhl.edu.az/xeber_i.php