کار را تمام کن!
شاید این ضرب المثل را بارها شنیده باشید: کار را که کرد؟ آنکس که تمام کرد!

بسیاری از افراد قدم های اولیه برای رسیدن به هدفی را با شوق فراوان برداشته اما پیش از به سرانجام رساندن کار، دست از تلاش کشیده و منصرف می شوند. شاید علت آن ترس از شکست و یا عدم انجام صحیح آن کار باشد... شاید دچار استرس شده و دستپاچه می شوند... و یا شاید چون بی برنامه هستند، نمی توانند بر کار مورد نظر خود تمرکز یافته و آن را به طور کامل انجام دهند، تا جایی که احساس دلزدگی کرده و آن را نیمه کاره رها می کنند. اعتماد به خود در رفتار به این معنا است که نه تنها امور مهم را برنامه ریزی کرده و شروع خواهیم کرد، بلکه آنها را پیگیری کرده و به سرانجام می رسانیم.

این اتمام کار مزایای زیادی دارد مانند: 

  1. وقتی شما وظایفتان را تا آخر درست انجام دهید نگرش و شخصیت خودتان را بیان می کنید. 
  2. این یک درس خودآگاهی است که شما قابلیت هایتان را معرفی کرده و با ترس هایتان مقابله می کنید شما آموزش می بینید که در هر شرایطی چطور وظایف خود را به انجام برسانید. 
  3. شما به عنوان فردی پاسخگو، حرفه ای و مسئول شناخته می شوید. 
  4. تکمیل وظایفتان شما را از مقید و مسئول بودن خودتان مطمئن می سازد و باعث آرامش درونی واقعی و اضافه کردن هدف و معنا و مفهوم به زندگیتان می شود. 
  5. راه را برای به پایان رساندن کارهای بعدیتان به شما نشان می دهد.

دوران كودكي فرصت مناسبي است تا به كودكان بياموزيم اگر كاري را شروع مي كنند باید آن را تا آخر انجام دهند. اگر این آموزش ها فرا گرفته شود كودك در بزرگسالی به فردی تبدیل خواهد شد كه زياد از اين شاخه به آن شاخه نخواهد پرید و با شروع هر دوره ي هنري، آموزشي و ... مدت طولاني تري در انجام تكاليف پافشاري کرده و حتي تجربه شكست نيز مانع اين تلاش نمي شود. 

بخشی از فعالیت «کار را تمام کن!» کتاب از تحریک مغز تا هوش هیجانی. محمود حکیمی